Hieronder vindt u een overzicht met diersoorten en de kosten die u kunt verwachten als u een dier laat prepareren. 

Deze lijst is, op wat kleine wijzigingen na, afkomstig van de Nederlandse Vereniging van Preparateurs waarvan PM lid is. Deze prijzen zijn onze richtlijn.

 

Een meerprijs kan worden berekend bij dieren met veel vet, bij zwaar gehavende dieren, bij ‘lastige’ soorten of als het dier in een afwijkende stand moet worden opgezet. Dit is ook het geval wanneer het preparaat met een open bek of snavel geprepareerd moet worden, gespreide vleugels of op een uitgebreid postament ('landschap') geplaatst moet worden.

De hieronder vermelde kosten zijn exclusief BTW en blijven bij Preparateur Mauritsfort zonder BTW door deelname aan de KOR-regeling. Dat scheelt dus 21%.

 

Diersoort qua grootte en soort Prijs
Huidpreparaten vogels (in grootte vergelijkbaar met):
Huismus, vink, koolmees, roodborst €180
Spreeuw, merel, ijsvogel €195
Kauw, gaai, ekster, groene specht, sperwer €210
Zwarte kraai, stormmeeuw, ransuil, houtsnip €250
Wilde eend, buizerd, zilvermeeuw, fazant €285
Reiger, aalscholver €375
Ganzen v.a. €420
Ooievaar €475
Knobbelzwaan, pauw v.a. €700
Huidpreparaten zoogdieren (in grootte vergelijkbaar met):
Muis €145
Mol, woelrat €170
Eekhoorn, hermelijn, rat €220
Konijn, egel €300
Marters, muskusrat €330
Haas €400
Reekalf €410
Beverrat €510
Vos v.a. €595
Das €610
Ree v.a. €975
Trofeekoppen (borst-kop preparaat):
Vos, das €375
Ree €395
Wild zwijn (plm. 80 kg) v.a. €500
Moeflon €550
Damhert v.a. €650
Edelhert (zesender) v.a. €820