Kijk ook even in de shop!

Hieronder vindt u een overzicht met diersoorten en de kosten die u kunt verwachten als u een dier laat prepareren. 

Deze lijst is afkomstig van de Nederlandse Vereniging van Preparateurs waarvan ik lid ben. Ik houd deze prijzen als richtlijn aan.

 

Een meerprijs kan worden berekend bij dieren met veel vet, bij zwaar gehavende dieren, bij ‘lastige’ soorten of als het dier in een afwijkende stand moet worden opgezet. Dit is ook het geval wanneer het preparaat met een open bek of snavel geprepareerd moet worden, gespreide vleugels of op een uitgebreid postament ('landschap') geplaatst moet worden, of wanneer er een anders dan 'standaard' muurplank en/of ornament (bijv. bij tanden van een wild zwijn) geplaatst moet worden.

De hieronder vermelde kosten zijn exclusief BTW en blijven bij Preparateur Mauritsfort zonder BTW door deelname aan de KOR-regeling. Dat scheelt dus 21%.

 

Diersoort qua grootte en soort Prijs
Huidpreparaten vogels (in grootte vergelijkbaar met):
Huismus, vink, koolmees, roodborst €165
Spreeuw, merel, ijsvogel €175
Kauw, gaai, ekster, groene specht, sperwer €195
Zwarte kraai, stormmeeuw, ransuil, houtsnip €235
Wilde eend, buizerd, zilvermeeuw, fazant €260
Reiger, aalscholver €365
Ganzen v.a. €395
Ooievaar €450
Knobbelzwaan, pauw v.a. €685
Huidpreparaten zoogdieren (in grootte vergelijkbaar met):
Muis €110
Mol, woelrat €150
Eekhoorn, hermelijn, rat €195
Konijn, egel €280
Marters, muskusrat €310
Haas €375
Reekalf €385
Beverrat €495
Vos €575
Das €395
Ree v.a. €950
Trofeekoppen (borst-kop preparaat):
Vos, das €375
Ree €395
Wild zwijn (plm. 80 kg) v.a. €500
Moeflon €550
Damhert v.a. €595
Edelhert (zesender) v.a. €795